Trường Mầm non Hữu Sản có 2 điểm gồm 1 điểm chính và 1 điểm lẻ, điểm chính đặt tại thôn Sản 2, điểm lẻ cách đỉêm chính khoảng 4km. 2 khu có 8 phòng học kiên cố, có công trình kép kín, có 2 sân chơi ngoài trời có đầy đủ đồ chơi và có sân chơi phát triển vận động.

Nhà bếp có 2 bếp đúng qui cách 1 chiểu và có giấy chứng nhận, có 2 phòng ăn. Phòng chức năng; 1 phòng âm nhạc;phòng họp 1; phòng hiệu trưởng 1;  phòng hiệu phó 1; phòng kết toán 1; phòng y tế 1; phòng bảo vệ 1