Năm học 2018 - 2019 trường mầm non Hữu Sản

1. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên = 25

+ Hiệu trường 1; trình độ chuyên môn: Đại học

 Phó hiệu trưởng 2; Trình độ chuyên môn: Đại học

 Giáo viên 15; Trình độ chuyên môn: Đại học 4; cao đẳng: 11

Nhân viên 7; trong đó kế toán 1; y tế 1; cô nuôi 4; bảo vệ 1

2. Cơ sở vật chất:

Tổng số phòng học 8 phòng kiên cố.

Sân chơi ngoài trời: 2 ( có đầy đủ đò chơi ngoài trời và sân chơi phát triển vận động) 

Nhà bếp: 2 đúng qui cách và được cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phấm

Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Tổng số lớp 8 nhóm/ lớp; 2 nhóm trẻ; 6 lớp mầu giáo; tổng số trẻ ra lớp 195/ 288 trẻ = 67,7%; Trong nhóm trẻ 30/130 trẻ = 23%; mẫu giáo 165/165 đạt 100%.

100% trẻ ăn bán trú tại trường; 100% trẻ từ 3 - 5 tuổi được hỗ trợ tiền ăn trưa theo qui định; 84 trẻ 3-5 tuổi con hộ nghèo được hỗ trợ chi phí học tập.