HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRƯỜNG MẦM NON HỮU SẢN

Hoạt động trải nghiệm khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan( nghe, nhìn, chạm, ngửi...) để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đă tiếp cận được lâu hơn. Hoạt động trải nghiệmgiúp trẻ có thể tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng. Trẻ được trải qua quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp, từ đó giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân và tăng cường sự tự tin. Hoạt động trải nghiệm giúp cho việc học trở lên thú vị hơn với trẻ và thú vị hơn với người dạy.

Khi được chủ động tham gia tích cực vào quá trình hoạt động, trẻ sẽ có hứng thú và chú ý hơn đến những điều được tiếp cận và ít gặp vấn đề về tuân thủ kỷ luật.

- Trẻ có thể học các kỹ năng sống bằng việc lập đi lập lại hành vi qua cá bài tập, hoạt động, từ đó tăng cường khả năng ứng dụng các kỹ năng đó vào thực tế.

- Hoạt động trải nghiệm thông qua thực hành, với quan niệm việc học là tạo ra tri thức mơi trên cơ sở trải nghiệm thực tế.